Hur kan vi på ett konstruktivt sätt nå förståelse och hindra en vidare polarisering mellan olika grupper?

Jasmin Khwaiter har varit med i ett projekt där unga palestinier och judar/israeler möts. Hon betonar vikten av dialog och ansvaret vi alla bär i hur vi väljer att hanterar olika strömningar i vårt samhälle, såväl globalt som nationellt.

Läs mer om våra talare

Kategorier: Talare